Blog

02.01.2018 07:27
Ne, nebude zde řeč o sportu :) ... Otázka zní takto: Jsi obránce své pravdy, své představy, své...
01.01.2018 18:44
NASA a moderní astronomie tvrdí, že Měsíc je z pevného materiálu (seskupeného a udržovaného...
01.01.2018 18:21
Kdyby Vám nikdo nikdy neřekl, že žijeme na zeměkouli, rotujeme kolem vlastní osy zeměkoule, slunce...
01.01.2018 17:04
Zdravím v novém roce 2018 :) uvádím zde jedno video člověka, který nějakou dobu zkoumal Eurotunel a...
30.12.2017 10:54
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/1391870-magalhaes-svymi-vypravami-dokazal-ze-je-zeme-kulata Po
30.12.2017 07:27
ahoj :) zde je jedno krásné video zobrazující záběry Zeměkoule z Mezinárodní vesmírné stanice ISS....
30.12.2017 02:26
  Následující video je studiem fotografie světového rekordu focení na dálku. Fotografie byla...
29.12.2017 19:59
Komu by se nelíbily záběry kosmonautů - astronautů ve skafandrech, jak se pohybují ve stavu beztíže...
29.12.2017 08:05
Ahoj :) Je Mezinárodní vesmírná stanice (ISS) skutečná nebo jen vymyšlená? Nic více bych si nepřál,...
28.12.2017 10:54
Ahoj:) Údajný NASA astronaut Don Pettit prohlásil zajímavé věci o tom, že už nemáme technologii,...
28.12.2017 03:21
Ahoj :) Kdo sledujete živé záběry z ISS (Mezinárodní vesmírná stanice), tak vědomě nebo podvědomě...
27.12.2017 17:30
Ahoj :) Někdy se objeví věci, které pobaví. Jednou takovou je například let našich ruských...
<< 1 | 2

Blog

10.11.2015 11:53
Jeremiáš 49:36  Uvedu zajisté na Elamitské čtyři větry ode čtyř stran světa, a rozptýlím je na všecky ty větry, tak že nebude národu, do něhož by se nedostal někdo z vyhnaných Elamitských.    Daniel 7:2  Mluvil Daniel a řekl? Viděl jsem u vidění svém v noci, a aj, čtyři...
10.11.2015 11:47
Jeremiáš 16:19  Hospodine, sílo má a hrade můj, i útočiště mé v den ssoužení, k toběť přijdou národové od končin země, a řeknou: Jistě žeť se falše drželi otcové naši, marnosti a právě neužitečných věcí. Předchozí generace našich otců nám lhaly. Zeměkoule nemá žádné končiny, odkud by přišli...
10.11.2015 11:40
Jób 37:3 Nechá jej dunět pod celým nebem a jeho světlo září až k okrajům země.   Daniel 4:11 Veliký byl strom ten a mocný, a výsost jeho dosahovala až k nebi, a patrný byl až do končin vší země.    Přísloví 30:4 Kdo vstoupil v nebe, i sstoupil? Kdo sebral vítr do hrstí...
10.11.2015 11:33
Izaiáš 40:22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a napíná je jako stan k obývání.   Myslíš, že nebesa, která Bůh jako závoj roztáhnul a napnul jako stan k obývání, se podobají nekonečně expandujícímu vesmíru?...
10.11.2015 11:26
Matouš 24:24 Neboť vyvstanou lžimesiášové a lžiproroci a budou předvádět veliká znamení a zázraky, že by svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.   2. Tesalonickým 2:3 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se...
10.11.2015 11:21
Žalm 33:14  Z příbytku trůnu svého dohlédá ke všechněm obyvatelům země. (Kr.) Žalm 33:14 ze svého pevného trůnu shlíží na všechny, kdo obývají zemi. (Eku)   Izaiáš 40:22 Ten, který sídlí nad obzorem země, jejíž obyvatelé jsou jako kobylky, ten, který nebesa jak závoj roztahuje a...
10.11.2015 11:09
Podle Bible je Země kruhovitá, tedy placatá ve formě kruhu:   Izajáš 40:22 Ten, kterýž sedí nad okršlkem země, jejížto obyvatelé jako kobylky, kterýž rozprostřel jako kortýnu nebesa, a roztáhl je jako stánek k přebývání,   Izajáš 40:22 It is he that sitteth upon...
10.11.2015 08:33
Žalm 96:10 Říkejte mezi pronárody: Hospodin kraluje! Pevně je založen svět, nic jím neotřese. On povede při národů podle práva. Žalm 96:10  Rcete mezi pohany: Hospodin kraluje, a že i okršlek zemský upevněn bude, tak aby se nepohnul, a že souditi bude lidi...
09.11.2015 21:18
Bible nepodporuje představu vesmíru s hvězdami, slunci a měsíci, planetami a galaxiemi. Všechny hvězdy, slunce i měsíc jsou na (v angličtině "v") nebeské klenbě. Nad nebeskou klenbou, která má průduchy, jež se dají otevírat a zavírat,  je voda, která dopadala při potopě na zemi. V Bibli není...
09.11.2015 20:58
Matouš 24:29 Hned po soužení těch dnů se zatmí slunce, měsíc ztratí svou zář, hvězdy budou padat z nebe a mocnosti nebeské se zachvějí.   Marek 13:25 hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí.   Zjevení 6:13 a nebeské hvězdy začaly padat na...
1 | 2 | 3 >>